Pārnēsājamie gaisa kondicionētāji

KAM24F0PHH KAM24F0PHH
KAM26PDAH KAM26PDAH
KAM26PDAHG KAM26PDAHG
Ātrs salīdzinājums
labāks / sliktāks / + pievienots / trūkstošs / ! nav salīdzināms